uw betrouwbare partner


Doorhuur van vervangend vervoer

Indien u vervangend vervoer heeft gekregen via uw verzekering of autohulpdienst en de huurtermijn loop af dient het vervangend vervoer ingeleverd te worden uiterlijk op de op het formulier vermelde inlevertijdstip.
Wij bieden u echter de gelegenheid om het vervangend vervoer voor een aantrekkelijk tarief op eigen kosten door te huren. Via onderstaande link komt u op onze aanbieding pagina terecht. U geeft op hoeveel dagen u wilt doorhuren en de aanbieding wordt gemaakt. Indien u akkoord gaat met deze offerte, wordt u doorgeleid naar de betalingspagina.
Levert u het vervangend vervoer eerder in dan de door u opgegeven einddatum corrigeren wij dit op de eindafrekening. Ook volgt dan eventueel de afrekening van meerkilometers.

Naar het AUTOVERHUUR NEDERLAND B.V. boekingsysteem
U heeft nodig:
Contractnummer
Kenteken van het vervangend vervoer
Bankpas en autorisatie methode